Ledige pladser på Forældre-spejlingsworkshop

Der er to ledige pladser på Forældre-spejlingsworkshop d. 27. og d. 28. august.

Forældre-spejlingsworkshop er et tilbud om undervisning i konsekvenserne af at være vokset op i en familie med alkohol problemer, med fokus på hvordan man indgår i relation med andre og sine børn. Kurset forudsætter, at du har gennemgået LUA’ s VBA temaer enten individuelt eller i gruppe.
Hvis du vil med, så skriv til Vivien på vab@novavi.dk eller Bettina på lf@laenken.dk. Du kan også ringe til Vivien på 25136361.
Husk, at det er en forudsætning, at du har været gennem VBA-temaerne for at kunne deltage.