Super relevant tema for vores målgruppe. Foredraget har åbnet op for samtale med elever, der ikke tidligere har givet udtryk for behov for denne type hjælp
– linjeleder Pernille Burø, produktionsskolen Fabrikken

LUA holder foredrag for

 • Unge på produktionsskoler, gymnasier, tekniske skoler og handelsskoler
 • Kommunale ledere, sagsbehandlere og medarbejdere på tværs af faggrupper
 • Folkeskoleelever, primært 7.-9. klasse
 • Arbejdspladser, foreninger eller på biblioteker

Formidlings kursus

Vil du ud og fortælle om det at være vokset op med misbrug kan vi tilbyde undervisning, sparring og træning.

Indhold i foredragene

Et foredrag består altid af vores personlige beretninger om at vokse op med alkohol. Derfor er fortællingerne lige så forskellige som menneskene bag, men vi tilpasser formidlingen til dem, der lytter. Et besøg af LUA vil typisk indeholde

 • 1-2 personlige fortællinger á 20-30 minutter
 • Hvordan man er kommet videre i sit liv
 • Hvor man selv kan søge hjælp (til skoleklasser og uddannelsesinstitutioner)
 • Spørgsmål og dialog

Hvad koster det?

Vores foredragsaktivitet er frivilligt arbejde. Vi gør det for sagen og ikke for personlig vinding. Der er dog udgifter forbundet med at holde vores foredrag, og derfor bliver vi glade, hvis du har lyst og mulighed for at betale. Hvis ikke du har, og ikke bor for langt væk, kommer vi også gratis ud. Det vigtigste er budskabet.

Gode grunde til at få besøg af LUA

For den unge kan en personlig fortælling sætte ord på, hvad det er, der føles forkert derhjemme.  At man ikke er alene. At det nytter at søge hjælp.

For fagpersonen giver foredraget en direkte og reflekteret indsigt i den virkelighed, som mange børn og unge lever i. Ofte står tvivl eller berøringsangst i vejen for, at man spørger ind til forældrenes alkoholforbrug. Når man har hørt en fra LUA fortælle, er man ikke i tvivl om, at man skal tage chancen og blande sig. Hver gang.

Foredragsholderne

Alle foredragsholdere har været på LUAs formidlingskursus, hvor professionelle underviser i målgruppeforståelse, opbygning af fortællingen og – ikke mindst – hvordan vi passer på os selv. Mange af foredragsholderne har desuden deltaget i Landsforeningen Lænkens gruppebehandlingsforløb for voksne børn af alkoholafhængige. Det har gjort, at vi på mange måder har vendt vores opvækst til en styrke, så vi i dag er i stand til at fortælle andre om vores opvækst og konsekvenserne af vores forældres alkoholmisbrug.

Opvækst med alkohol

 • 1/3 af danskerne har en person med at alkoholproblem i familien
 • 329.000 af de 35+ årige siger selv, at de er vokset op i familier med alkoholproblemer
 • 1/3 af voksne børn af alkoholafhængige oplever psykiske vanskeligheder som angst, depression og spiseforstyrrelser
 • 44 % af børn anbragt uden for hjemmet har et rusmiddelproblem som grundlaget for en anbringelse
 • For børn i familier med alkoholproblemer gælder, at
  • 10 % får en psykiatrisk diagnose mod 5 % blandt andre børn
  • 40 % har symptomer på belastning – og
  • 50 % klarer sig som andre børn

Kilde: Sundhedsstyrelsen: ’Når far og mor drikker’.

Det siger folk om vores foredrag

 • I forbindelse med arbejdet med Glostrup Kommunes sammenhængende børnepolitik hørte jeg et oplæg fra Sine. Sine formåede at løfte en meget personlig fortælling på en både bevægende og faglig måde. Det blev endnu tydeligere for mig, hvor vigtigt det er, at vi fra børnene er helt små er opmærksom og handler på de fornemmelser, vi har for familier og børn, der er i knibe.

  Trine Jeppesen
  Trine JeppesenDagsinstitutionsleder i Perlen

Book et foredrag

Book et foredrag