Referat fra LUAs Generalforsamling 2017

Torsdagen den 23. marts holdt Lænkens Unge Ambassadører årets generalforsamling. Her kan du læse referatet og se, hvem der blev valgt ind i bestyrelsen.
Til stede: Kenneth, Ane, Tina-Marie, Nille, Maja, Anders, Lasse, Matias, Marie, Anni, Line L., Sine, Søren, Camilla, Louise.
12 af de tilstedeværende er stemmeberettigede.
Dirigent: Louise
Referent: Camilla
Stemmetællere: Ane + Tina-Marie
GF er indkaldt rettidigt
Sidste års regnskab er godkendt.
LUA’s love underskrives.
Bemyndigelse til gaver:
12 stemmer for at den siddende bestyrelse må give gaver.
12 stemmer for at gaveværdien er max. 500 kr. for lønnet personale og 300 kr. for ulønnet personale. Se yderligere information på GF-indkaldelsen.
Valg af bestyrelse:
Næstformand: Sine (11 for, 1 blank)
Kasserer: Anders (11 for, 1 blank)
Bestyrelsesmedlem x 2: Camilla + Maja (begge 11 for og 1 blank)
Lænkens repræsentantskab:
Repræsentant: Sine
Suppleant: Camilla
Valg af revisor + suppleant:
Revisor: Kenneth (11 for, 1 blank)
Revisorsuppleant: Lasse (11 for, 1 blank)
– og så var der dejlig mad og drikke og hyggesnak.