LUA afholder årets Generalforsamling

Foreningen Lænkens Unge Ambassadører indkalder til Generalforsamling torsdag den 23. marts 2017 kl. 18-20.30. Alle er velkomne men tilmelding er nødvendig. 

Dagsorden                                                      

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 2. LUAs bestyrelses beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år (vedlagt).
 4. Sager og forslag fra LUAs bestyrelse eller medlemmer:
  1. Underskrivelse af LUAs love.
  2. Forslag om regler for gavegivning.
 5. Valg til bestyrelsen
  1. Næstformand – vælges for en periode på et år
  2. Kasserer – vælges for en periode på to år
  3. To bestyrelsesmedlemmer – vælges for en periode på et år
 6. Valg af en repræsentant og en suppleant til Landsforeningen Lænkens repræsentantskab den 20. maj i Ringsted.
 7. Valg af revisor
 8. Valg af revisorsuppleant
 9. Evt.

Adresse
Kantinen – Midtermolen 3 – 2100 Kbh Ø. Ring på dørtelefonen ‘Kantinen’.

Middag
Vi spiser sammen og skåler for LUA og den nyvalgte bestyrelse. Der vil være tapas samt vand og kaffe.

Hvem kan stemme og stille op?
Alle er velkomne til at være med til Generalforamlingen – men man har kun stemmeret og mulighed for at stille op til bestyrelsen, hvis man har betalt fuldt medlemskab ved seneste kontingentopkrævning og ikke er på dispensation.

Tilmelding af hensyn til forplejning – senest den 16. marts
Til Matias: formand@lua.dk senest tirsdag den 16. marts! Skriv, hvis du har særlige madhensyn, så vil vi forsøge at imødekomme dem.

Det blir’ en fest!!

K.H. den siddende bestyrelse
Matias, Sine, Camilla, Anders og Maja