Vi ånder lettet op!

Landsforeningen Lænken, LUAs moderorganisation, har fået gentildelt de penge, som Socialstyrelsen havde lovet vores projekt! Midlerne, som er brugt til bl.a. at udvikle og drive LUAs unikke foreningstilbud og køre to behandlingsforløb for voksne børn af alkoholafhængige, er således sikret for i år. Men vi skal genansøge igen i 2017 – til trods for, at vi oprindeligt fik et tre-årigt tilsagn om midlerne. Lyder det kryptisk? Det er det også!

Det korte af det lange

Vi var 22 organisationer/foreninger, der tilbage i 2014 af Socialstyrelsen fik et 3-årigt tilsagn til en lang række projekter for socialt udsatte mennesker. Midt i juli i år fik alle pludseligt besked om, at vi skulle genansøge om pengene i en åben pulje. Den gode forklaring udeblev – ligesom pengene, der i indeværende år ikke er blevet udbetalt så meget som en øre af til de tildelte projekter.

Det, der står klart er, at Socialstyrelsen selv har lavet en form for juridisk benspænd/procedurefejl, som i mange måneder lod alle projekterne hænge og dingle i en uvis tråd. I Landsforeningen Lænken har det krævet is i maven at ’lægge ud’ for LUA-projektet uden at vide, om pengene kom ind. Det er alvorligt selv for de større af organisationerne som Red Barnet og Røde Kors. For de små, som Lænken, der har mere end 60 år på bagen som frivillig forening, er det livstruende at have så meget likviditet ude at svømme.

110 projekter ansøgte den genåbnede pulje

Landsforeningen Lænken og LUA fik vores penge. For nu. Men vi er spændte på, om samtlige af de andre oprindelige projekter også fik deres. Hvis de gjorde, er det skønt. Men så er der samtidigt over 80 andre, nye, projekter, der har brugt tid og kræfter og håbefulde timer på at søge nogle midler, der allerede var øremærket. Hvis ikke alle de ’gamle’ projekter har fået gen-tilsagn, er det omvendt under al kritik. De har – ligesom Lænken – budgetteret med det oprindelige 3-årige tilsagn og lejet lokaler, ansat folk, engageret frivillige osv. osv.

Cirkusset fortsætter i 2017

I starten af 2017 skal vi – igenigen – søge om de samme penge, som vi allerede er tildelt een gang. Gad vide, om det også bliver en åben pulje?! Gad vide, hvor mange ansøgere, der spilder tiden denne gang? Og gad vide, om vi får de lovede midler, så de pt. 41 personer på ventelisten til behandling kan komme videre i deres liv. Gad vide.

Læs mere om Socialstyrelsens puljeroderi her:

Magisterbladet.dk – oktober 2016

Altinget.dk – god oversigt over forløbet og kritik fra Lænken

Altinget.dk – Frivilligrådet kritiserer

Altinget.dk – politisk kritik af de strandede millioner