Jeg husker allermest stilheden

Mange voksne børn af alkoholafhængige huske fornemmelsen af en trykket stemning i deres barndomshjem. At noget var mærkeligt, uden at de kunne sætte fingeren på, hvad det var. Måske husker de ikke meget konkrete ting, såsom voldsomme hændelser eller angstfyldte oplevelser. Men de husker atmosfæren og oplevelsen af at have en uudtalt familiehemmelighed. De husker, at det var rarest at sidde for sig selv på værelset. De ser tilbage på, hvordan man ikke talte sammen om følelser og oplevelser. De erindrer, hvordan alle passede sit og forsøgte at undgå at fremprovokere drikketrang.

Sådan var det i mange år for Tina Marie fra LUA. I flere små film, som man nu kan finde på Region Sjællands helbredsprofilen.dk, fortæller hun om, hvordan det var at have en far, der i perioder drak sig fra sans og samling.  I et stort tema om alkohol, sætter regionen gennem tekster og film fokus på muligheder og metoder i alkoholbehandlingen. Man kan finde gode råd fra folk, der har haft succes med at stoppe drikkeriet og fortællinger fra pårørende, der har lidt under et familiemedlems alkoholmisbrug. I en af filmene fortæller Tina Marie fra LUA om, hvordan det påvirkede familien at hendes far i perioder drak alt for meget:

“Vores familie blev meget stille, når min  far drak, for det var lidt af en hemmelighed. Vi lærte lige som at skjule det. Men jeg har også oplevet at mine forældre har skændtes: Så havde jeg det med at gå ind på mit værelse og lukke døren. Men kunne selvfølgelig høre, at der foregik noget. Men det var ikke sådan voldeligt fysisk – men verbalt. Der var mange hårde og negative ord – og bebrejdelser. Men jeg husker allermest stilheden”.

Se en af filmene med Tina Marie her.

Se alle film og tekster på helbredsprofilen.dk under kategorien alkohol.