Genkender du noget: Ensomhed, lavt selvværd, nervøsitet og depression?

Unge, hvis forældre har et alkoholproblem, lider i højere grad end andre unge af psykiske belastninger – eksempelvis føler de sig oftere deprimerede og har oftere lavt selvværd.

Det viser et nyt studie fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Her angiver piger med forældre med alkoholproblemer eksempelvis, at de mere end dobbelt så ofte har en depression, mens lavt selvværd forekommer 67 procent oftere blandt drenge med forældre med alkoholproblemer, sammenlignet med henholdsvis piger og drenge med forældre uden alkoholproblemer.

75.000 unge er blevet spurgt om forældres alkoholproblemer

Studiet er netop blevet publiceret i det anerkendte, internationale tidsskrift Addiction. Det bygger på data fra en landsdækkende undersøgelse, hvor over 75.000 unge fra gymnasier og erhvervsuddannelser har svaret på spørgsmål om sundhed, helbred og trivsel, herunder alkoholproblemer i familien.

Det er første gang, at man i en så stor gruppe unge fra den generelle befolkning har undersøgt konsekvenserne af at vokse op med forældre med alkoholprobleme

”I Danmark ved vi meget lidt om, hvilke konsekvenser det har i ungdommen at have en forælder med et alkoholproblem. I de få tidligere studier, der findes, har man haft fokus på forældre med alkoholmisbrug og spurgt dem om deres børns trivsel, eller man har spurgt voksne børn, hvordan deres barndom i en familie med alkoholproblemer var. Nu har vi spurgt de unge selv, også dem der ikke er i kontakt med behandlingssystemet, for at høre, hvordan de oplever at have forældre med alkoholproblemer. Og vi må desværre konstatere, at der er mange unge med forældre med alkoholproblemer, der oplever store psykiske belastninger,” siger Veronica Pisinger, videnskabelig assistent på Statens Institut for Folkesundh

”I LUA er vi rigtig glade for en undersøgelse som denne her. Den viser netop, hvordan forældres alkoholmisbrug kan have store konsekvenser for børnene – også nogle ’stilfærdige’ konsekvenser som ensomhed og lavt selvværd, som kan være svære for fx læreren at opdage. Det er mistrivsel, som kan forfølge én langt op i voksenlivet, hvilket vi kender alt til i LUA. Det er bl.a. derfor det giver så meget mening at være med i det fællesskab, vi har. For at rette op på ensomheden”, siger LUAs formand Matias Rosenkvist.

Læs hele nyheden hos Statens Institut for Folkesundhed, hvor der også er link til undersøgelsen i Addiction.