LUA afholder stiftende generalforsamling

i Nyheder

Indkaldelse til stiftende generalforsamling for foreningen Lænkens Unge Ambassadører

Mandag den 20. juni 2016
kl. 18-20.30
Restaurant Tribeca NV – Bygmestervej 2 – 2400 Kbh NV
Mødelokale Nxtdoor

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Fastsættelse af kontingent
a. Ordinært medlemskab
b. Støttemedlemsskab
3. Valg til bestyrelsen
a. Formand – vælges for en periode på to år
b. Næstformand – vælges for en periode på et år
c. Kasserer – vælges for en periode på et år (fremover to år)
d. To bestyrelsesmedlemmer – vælges for en periode på et år
4. Valg af revisor
5. Valg af revisorsuppleant
6. Evt.

Middag
Vi spiser sammen og skåler på LUA og bestyrelsen.
Der vil være antipasti- og pizzabuffet samt vand og kaffe. Øl og vin kan købes på egen regning.

Tilmelding af hensyn til forplejning
Til projektkoordinator Louise – ls@laenken.dk – senest mandag den 13. juni!