Frivillige baner vej for nyt professionelt behandlingstilbud

Frivillige fra Landsforeningen Lænken, LUAs moderorganisation, har lagt grundstenen til, at Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark har fået bevilget over 45 millioner kroner fra Socialstyrelsen til at oprette ni behandlingstilbud til børn og unge fra familier med alkohol- eller stofmisbrug under overskriften: ”Når en svær opvækst bliver en styrke”.

Igennem de sidste fem år har Landsforeningen Lænken finansieret behandlingsforløb for unge opvokset i alkoholfamilier. Landsforeningens formand Lis Isdal siger:

”Vi kunne jo se, at vores medlemmers børn havde behov for at snakke med nogen om deres opvækst. Derfor startede vi i 2011 sammen med alkoholbehandlerne nogle forløb for unge, som vi kendte fra foreningerne. ”

I 2014 fik Landsforeningen Lænken tilskud til at afprøve et forsøgsprojektet ”Når alkoholopvækst bliver en styrke”, som ud over behandlingsforløbet giver de unge en mulighed for at bruge deres opvækst til at informere andre gennem foredrag og oplæg. Erfaringerne fra projektet har i stor udstrækning medvirket til tilrettelæggelsen af Lænke-ambulatoriernes nye behandlingstilbud.

”De frivillige i Landsforeningen Lænken er meget stolte af have banet vejen for et nyt behandlingstilbud, som er tilrettelagt med udgangspunkt i de unges behov. At skabe bedre vilkår for alkoholramte, både de drikkende og deres pårørende, er vores fornemste opgave i Lænken. Vi glæder os på vegne af de unge og Lænke -ambulatorierne og ser frem til et godt samarbejde fremover”, tilføjer Lis Isdal.

For mere information om puljen se

http://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2016/feb/karen-ellemann-massiv-hjaelp-til-ofre-for-misbrug.aspx