LUA rejser debat om aldersgrænse

Fra årsskiftet udmøntes en satspulje på 264 mio. til at sikre hjælp til børn og unge af alkohol- og stofmisbrugere. Men kun dem under 25. I LUA mener vi, at den aldersgrænse lader en stor gruppe voksne børn af alkoholafhængige i stikken – til betydelig skade for både dem og næste generation. På baggrund af nedenstående pressemeddelelse og debatindlæg har flere medier valgt at sætte fokus på problemstillingen.

PRESSEMEDDELELSE (DEN 7. JANUAR 2016)

Respektér de alkoholafhængiges voksne børn

I Danmark har unge og voksne med alkoholproblemer ret til gratis behandling. Det samme gælder ikke for alle dem, der er vokset op med alkoholafhængige forældre. Aldersgrænsen i den nye behandlingsgaranti lader en stor gruppe voksne børn af alkoholafhængige i stikken – til betydelig skade for både dem og næste generation.

I kommende uge skydes den nationale Respekt-kampagne i gang med budskabet om, at det giver respekt at gøre noget ved sit alkoholproblem. Samtidigt er den nye behandlingsgaranti for de alkohol- og stofafhængiges børn trådt i kraft ved starten af det nye år. Garantiens aldersgrænse er 25 år.

Lænkens Unge Ambassadører
Lænkens Ambassadører – LUA er en forening for voksne børn af alkoholafhængige, hvor tre ud af fire medlemmer er over 25 år. Endda et godt stykke over. I alkoholdebatten bliver det ofte nævnt, at der skønsmæssigt er 122.000 børn mellem 0 og 18 år, der vokser op i en familie med alkoholproblemer. Mindre kendt er det, at hele 329.000 af de 35+ årige selv angiver, at de er vokset op i familier med alkoholproblemer. Det er sjældent deres stemme, der bliver hørt i debatten.

Camilla har ikke selv børn men har i sin terapi og gennem sit medlemskab af LUA mødt mange andre voksne børn, der selv er blevet forældre.

– Voksne børn af alkoholafhængige har hele deres liv kæmpet med, hvad deres fulde forældre udsatte dem for, og når de får børn selv, begynder de at kunne se deres egne laster. De kan se, at de er deres forældre om igen – bare uden alkoholen. Et eller andet sted er de selv stadig børn, som ingen har hørt eller set. Og nu magter de hverken at høre eller at se deres egne børn. Det er sårbart og dybt skamfuldt.

Voksne, der drikker for meget, magter ikke altid at tage sig af deres børn. Det kan komme til udtryk i manglende madpakker, beskidt tøj, rod og flasker i hjemmet. For de fleste er det største svigt dog mere usynligt i form af forældrenes manglende nærvær og manglende evne til at rumme deres børns følelser. Mange voksne børn af alkoholafhængige har derfor svært ved at mærke sig selv og forholde sig til følelser som vrede, sorg eller angst. Det kan give problemer, når man som voksen skal indgå i parforhold eller drage omsorg for sine egne børn.

Voksenbørn gør det ofte fantastisk på arbejdet, på studiet og i vennekredsen. Men derhjemme kæmper de og lider. De græder i det skjulte, råber af børnene, skriger af kæresten, føler sig ensomme, forkerte, depressive. De mistrives og de overkompenserer. Nogle skader sig selv med alkohol, stoffer, cutting eller spiseforstyrrelser.

Druk sætter spor i flere generationer
LUA vil kæmpe for, at børn fra familier med alkoholproblemer får behandling og hjælp til at håndtere følgerne af at vokse op i et hjem med alkohol – uanset alder.

– Det er svært ikke at tolke behandlingsgarantiens aldersgrænse som et udtryk for manglende respekt for os, der er over 25 år og stadig har følger af vores opvækst med alkohol i familien. Livslang behandlingsgaranti til den drikkende – men ikke til hendes børn? Det må siges at være anerkendelse med et forbehold, udtaler Matias.

– Mange voksenbørn vil gerne have hjælp, de vil gøre det bedre end deres egne forældre, og de er endelig blevet klar til at få hjælp. Men det kan de ikke – med mindre de selv betaler.
 Det er langt fra muligt for alle, og der er heller ikke nok kvalificerede tilbud. Det er ikke godt nok, supplerer Camilla.

Hun er lettet over, at hun var så ung, da hun fik hjælp gennem Landsforeningen Lænken.
– Jeg er glad for, at jeg ikke har børn, som jeg kan ødelægge. Jeg er glad for, at jeg har tid til at bryde med, hvad min barndom gav mig.

Læs artiklen i Politiken her (12. januar 2016): Voksne børn af alkoholikere nægtes adgang til kvart milliard kroner

Læs debatindlægget i Politiken her (11. januar 2016): Jeg er i live, men jeg er ikke kureret

LUA i Go’Morgen Danmark den 13. januar 2016