Mød LUA på den nationale alkoholkonference i 2016

LUA deltager med flere oplægsholdere på den nationale alkoholkonference den 19.-20. januar 2016. Konferencen er arrangeret af Alkohol & Samfund og Trygfonden og byder på indlæg fra omkring 30 videnspersoner på alkoholområdet.

Formen vil veksle mellem plenumoplæg og sessioner, herunder en session om det projekt, som LUA er en del af frem til 2018. Projektet er Landsforeningen Lænkens, og til sessionen vil oplægsholderne fortælle om temaerne i Lænkens VBA-gruppeforløb og projektets teser for, hvad der på den lange bane medfører positiv forandring for voksenbørn.

Anders og Line fra LUA svarer på spørgsmål i en paneldebat sammen med psykolog, ph.d. Helle Lindgaard og alkohol- og familiebehandlerne Vivien Abrahamsen og Birthe Zavilla fra Glostrup Lænken.